Serdecznie zapraszamy na ponownie otwartą Plażę Miejską. 30 kwietnia podpisana została umowa na realizację zadania pod nazwą „Remont pomostu plaży miejskiej w Barlinku”. W ramach której wykonane zostały następujące prace:

-   rozbiórka  pomostu  drewnianego wraz  ze  starą  konstrukcją  rusztową  z  kształtowników  stalowych,

-  roboty  palowe - pogrążenie  w  dno  jeziora  pali  drewnianych  w  ilości  34 szt.,

-  demontaż  pod  wodą  stalowych  głowic oraz  ponowny  ich montaż  po  renowacji  i  przeróbkach na  wszystkich  palach,

-  wykonanie  nowej konstrukcji  stalowej  pomostów  rekreacyjnych z kształtowników  stalowych,

-  wykonanie   nowego  pokładu  pomostów  rekreacyjnych  z  dyliny  modrzewiowej,

- montaż  nowych poręczy, również  z  drewna  modrzewiowego 

-  montaż  elementów uzupełniających (nowe drabinki)

 

Koszt realizacji całości zadania wyniósł 1 423 520,72 zł.

 

Plaża Miejska jest strzeżona przez dwóch ratowników. Na plaży istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia leżaków.

Wstęp na plażę jest bezpłatny.