RGN.X.6151.2.2020                                                                                                                                                                                       Barlinek, 10.07.2020 r.

 

 OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BARLINKA

 

Burmistrz Barlinka podaje do publicznej wiadomości informację o terminach rozpoczęcia i zakończenia polowania indywidualnego organizowanego na terenie obwodu łowieckiego 269 przez  Koło Łowieckie „Diana” w Myśliborzu

Polowania indywidualne cudzoziemców odbywać się będą:

  1. od 29 lipca do 31 lipca 2020 roku;
  2. od 2 sierpnia do 7 sierpnia 2020 r.

Informuję także, że zgodnie z art. 42b ust.1d książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym podlega udostępnieniu wszystkim zainteresowanym na ich wniosek, w zakresie obejmującym następujące informacje: termin rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania indywidualnego, a także numer upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego.

Książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym prowadzona jest przez Koło Łowieckie „Diana” w Myśliborzu w formie elektronicznej.

Dostęp do elektronicznej książki ewidencji polowań /EKEP/ możliwy jest poprzez zalogowanie i wypełnienie stosownego wniosku pod linkiem https://systemkl.pzlow.pl/pzl-exchange. Po jego akceptacji /lub odrzuceniu/ osoba zainteresowana otrzymuje dostęp do książki dla żądanego numeru obwodu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:

− na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Barlinku – www.bip.barlinek.pl.

− na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barlinku – www.barlinek.pl.

− na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barlinku przy ul. Niepodległości 20.

 

Mapka obwodu